QUY TRÌNH THI CỔNG MOTOR CỔNG ÂM SÀN
Email: datntqc@gmail.com Hotline: 0905008884 Giỏ hàng ( 0) sản phẩm

QUY TRÌNH THI CỔNG MOTOR CỔNG ÂM SÀN

Quy Trình Thi Công Motor Cổng Âm Sàn

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Đục bê tông đặt hộp 

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Đục bê tông đặt hộp đế motor cổng âm sàn

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Làm đường điện thoát nước hộp âm

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Làm đường điện đường thoát nước

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Tiến hành đi đường dây mắt cảm biến an toàn 

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Đổ bê tông + trám lại xung quanh chân hộp đế

Cổng tự động Beninca Italy - Hotline : 0978 77 33 80 Mr Khôi

Hoàn Thiện Sản Phẩm